Miljø

Moldejazz har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2006, og ble re-sertifisert i 2018. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er rettet mot små og mellomstore virksomheter/organisasjoner.

Gjennom å innfri bransjekrav innenfor HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp/materialbruk, energi, transport, utslipp til luft og vann, samt estetikk viser vi at Moldejazz har vilje til å møte miljøproblemene på en offensiv måte. Samtidig gir vi vårt publikum og våre funksjonærer muligheten til å være miljøvennlig mens de er på Moldejazz. Moldejazz tar ansvar og løser miljøproblemene der de oppstår, nemlig i nærmiljøet vårt. Slik bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling i Molde.

Den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel.

Moldejazz sitt mangeårige prosjekt "Grønn mat til blå toner" videreføres ved at festivalen har knyttet til seg en rekke underleverandører av økologiske og kortreiste produkter. Når Moldejazz satser på mest mulig økologisk mat, har det sin bakgrunn i et ønske om å formidle en forståelse av helhet i forholdet mellom menneske og natur. Når vi velger økologisk mat får vi produkter som ikke bare smaker godt, men som også gjør godt. For Moldejazz hører kvalitetsmusikk og økologisk mat naturlig sammen. Matkvalitet er stikkord for samarbeidet med våre mat-aktører. Man er ikke bare opptatt av det økologiske, men også av produktkvalitet, god smak og bruk av lokale og regionale leverandører.

Hvor miljøvennlig Moldejazz er, er i stor grad også avhengig av hvor miljøvennlig våre samarbeidspartnere er, i tillegg til de rutiner vi selv har innført og lagt til rette for. Vi oppfordrer derfor alle samarbeidspartnere og gjester til å være miljøebevisst. Mange av våre samarbeidspartnere og leverandører har kommet langt i sitt miljøarbeid og er allerede sertifisert som miljøfyrtårn. Blant våre samarbeidspartnere som er miljøsertifisert er: Maske Gruppen AS, Istad Kraft AS, Thon Hotel Moldefjord, TIBE Reklamebyrå AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune m.fl.

Moldejazz sin innkjøpspolitikk

Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Styring av innkjøp er en de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå det målet. Før et innkjøp gjøres, skal det foretas en behovsvurdering. Ved innkjøp av materiell som skal vare over flere festivaler, skal man gjennomføre en livsløpsanalyse, med avklaring av produktets miljøpåvirkning og eventuelt dokumentasjon på dette.

Miljøkriterier skal stilles i alle våre innkjøp og vi skal velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, - og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige produkter.

Eksempler på sjekkpunkter er:

  • Sjekker tilgjengelige miljømerkede produkter i markedet (Svanen, EU-Blomsten, Debio, Bra miljøval, TCO og Økotex 100 osv)
  • Velger primært økologiske matvareprodukter (Ø-merket) Moldejazz har mål om over 90% økologisk matservering for publikum, artister og funksjonærer
  • Sjekker hva som fins av miljødeklarerte produkter - EPD (sertifisert etter ISO-standard)
  • Sjekker alltid de aktuelle leverandørenes miljøprofil og om de er miljøsertifisert (dokumentasjon og miljøerklæring skal innhentes, og lagres på Moldejazz sin server)
  • Velger gjen-/ombruk av materialer ved kassasjon ved å gi det bort til veldedige organisasjoner. (T-skjorter, restlager mat)