Frijazz på Krona: Christian Meaas Svendsen (solo)

Med bass, bue/r og sin egen kropp som utgangspunkt, jobber Christian Meaas Svendsen med et unikt lyd- og bevegelsesunivers.

Krona (Romsdalsmuseet) Gratis

Musikk handler om relasjoner; mellom komponenter i musikken, mellom utøver og publikum, mellom utøverne i et ensemble, og ikke minst mellom utøver og instrument.

Det er spesielt denne siste relasjonen som får nytt liv i Meaas Svendsen sitt solo-spill. Til tross for at han jobber innenfor et relativt tradisjonelt rammeverk, er resultatet høyst ukonvensjonelt.

Til denne konserten har Meaas Svendsen jobbet med et repertoar der det handler om å bruke «alt man har og er» for å skape en levende, musikalsk installasjon — et slags drama — der det auditive og visuelle komplimenterer hverandre, men der lyden likevel sitter i førersetet.

Følg artisten på sosiale medier: christianmeaassvendsen.com